PO

Home » Onderwijs » Groepen » PO
PO2021-08-07T15:31:29+02:00

Het PO

Middels dit kanaal wil ik bewerkstelligen dat de onderwijskundige visie, in de flow met coaching, ook gemanifesteerd gaat worden in het PO.

Maar daar is er een ander pedagogische en didactisch klimaat. Echter blijft  het  een mooie en bijzonder uitdaging en om dit uit te dragen heb ik natuurlijk mensen nodig. S. Covey zegt het heel erg sterk in zijn  boek de “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap”. Van deel naar geheel. Alle gedachten en plannen verzamelen en van daaruit gaan werken aan een gedachtegoed.

Omschrijving
Het Primair onderwijs  staat voor basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen.

Ontwikkeling van het kind
Op de basisschool heeft de docent een belangrijke rol in de vorming van de emotionele ontwikkeling van het kind. Het is een lichamelijke en geestelijke groei, waarbij de geestelijke groei ontzettend belangrijk is. Het is de bedoeling dat de leraar zoveel mogelijk gaat motiveren binnen de kaders die hij heeft. Maar in gedachten om de leerling te ondersteunen, niet om de leerling te kwetsen of om het zo moeilijk te maken voor de leerling. Het is de bedoeling dat het zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, motivatie en zelfwerkzaamheid gaan groeien. Iedere leerling mag zijn wie en wat die is. Iedere leerling moet de ruimte krijgen om zich te ontplooien binnen de mogelijkheden die hij heeft.

Pedagogisch en didactisch klimaat

Inderdaad. Op het PO heb je een andere pedagogisch en didactisch klimaat.

Kinderen worden geleerd om weerbaar en assertief te zijn, ze zitten in ontwikkeling. De docent moet veel sturen. En ja, toch geloof ik dat deze leerlingen op hun niveau ook een stukje verantwoordelijkheid kunnen krijgen. Daarom wil ik in de toekomst ook dit meenemen in de verdieping van mijn onderwijskundige/coachende visie. Goed onderwijs, goed gecoacht. Het gaat erom dat de docent ervoor gaat zorgen dat in de begeleiding allround positieve energie de boventoon gaat voeren. Op het VO krijgen leerlingen les per vak van verschillende docenten. Maar in het PO krijgen de leerlingen les van één docent. Dat is best wel een uitdaging maar we moeten ergens beginnen. De tijd en de ontwikkelingen blijven niet op ons wachten. Hierbij is er ook weer stof tot nadenken.

Iedereen is een raket op zijn eigen unieke manier!!! GO!
Dit is een onderwerp voor de toekomst?! Maar ik denk dat we alvast in die richting kunnen denken. We hebben een samenleving die gebaseerd is op diversiteit waarbij  inclusie ontzettend belangrijk is om iedereen, ongeacht ras, sekse, geaardheid, ras, religie mee te krijgen.

Het is een vaststaand feit dat Nederland een multiculturele, multiraciale en Multi linguale  samenleving is geworden. En dan is het ontzettend belangrijk om deze diversiteit me te nemen.in het onderwijs ontwikkelingsproces. Bovendien zijn er nog meer sprake van diversiteit op andere treinen. Dat moet ook worden meegenomen. En dan gaat mijn gedacht uit naar Gender. En waar begint het?! Bij het onderwijs. En het PO vormt hierbij de basis en is daarom zo ontzettend belangrijk.

Erg belangrijk is kennis en toerusting. Ken je publiek zodat je een band kan hebben met ze. Anders zijn je leerdoelen bij voorbaat niet bereikt.

Er is werk aan de winkel!

Docent als begeleider
De docent de begeleider, de docent de expert, de docent de coach. Innovatie en vernieuwing, gedegen toerusting hoort bij alles wat ik hierboven heb verteld. Maar ik denk dat het belangrijkste is toch liefde voor het vak en de wil om je werk steeds beter en beter te willen doen. Dat zorgt ervoor dat je je gaat verdiepen in ontwikkelingen om je doelgroep zo goed mogelijk te accommoderen.

Maar ook moeten de randvoorwaarden optimaal zijn. En dan moeten we terug naar de bron. Omdat vanuit het ministerie de regie uitgezet moet worden. Het is niet de totale verantwoordelijkheid van de docent. Die kan willen maar als de randvoorwaarden niet goed zijn en er is geen ondersteuning, dan zal het niet goed gaan.

Recente onderwijs artikelen

Regelmatig post ik artikelen onder de categorie onderwijs.

Bekijk alle artikelen
Contact

Recente blog berichten

Go to Top