Jongeren

Home » Coaching » Groepen » Jongeren
Jongeren2021-08-05T16:30:43+02:00

Jongeren

Jongeren vormen een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Klinkt weer erg cliché, maar ze zijn onze toekomst.

Daarom vind ik het belangrijk dat ze goed toegerust worden met dat wat ze nodig hebben. Hierbij wil ik het verband leggen tussen onderwijs en coaching.

Goed onderwijs goed gecoacht!
De gedachte hierachter is dat de jongeren op hun manier goed onderwijs mogen en kunnen genieten die past binnen welke situatie  ze dan ook verkeren. Bij de verschillende situaties zal het coachende dan ook  een leidende rol gaan spelen.

Inclusie en diversiteit
Jongeren kunnen de ruimte krijgen om op hun manier en vanuit hun perspectief, normen en waarden en cultuur gecoacht worden. Hierbij ligt het verband weer met Onderwijs.

Vertrouwen

Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Binnen dit gebeuren van coaching is het vertrouwen ontzettend belangrijk. De coach kan zichzelf niet op een voetstuk gaan plaatsen. Anders is de sessie bij voorbaat al mislukt. Het gaat om wederzijdse acceptatie en respect. Jonge mensen voelen dat heel goed aan. Uit ervaring kan ik dit beamen. Ze  werpen dan automatisch een blokkade op. Dat kan dan frustratie veroorzaken bij beide partijen. Tijdens mijn zoektocht heb ik dit altijd ervaren en mijn leerlingen hebben dat altijd aangegeven. Dat ik ze niet accepteerde en dat ze het gevoel hadden dat ik op ze neerzag.

Geen tolerantie maar acceptatie
Doe je werk met liefde, dan doe je het werk vanuit het hart. Doe je het werk vanuit het hart, dan accepteer je je doelgroep en toon je respect. Geef je respect, dan krijg die die ook terug. En het vertrouwen gaat groeien.

Visie verbreding en verdieping
Het is de bedoeling om mijn onderwijskundige visie tot een geheel te maken met mijn coachende visie. De coachende visie is nog in ontwikkeling. Maar het is de bedoeling dat ik deze met de juiste studie, begeleiding en input verder gaat ontwikkelen zodat ik jongeren  binnen hun  kaders goed onderwijs, goed gecoacht kan geven.

Recente coaching artikelen

Regelmatig post ik artikelen onder de categorie coaching.

Bekijk alle artikelen
Contact

Recente blog berichten

Go to Top