Tutorentraining VO- de voorbereiding

In februari komt er een eerste vervolg op de tutorentraining in Rotterdam. Voor deze training heb ik jongerentijdschriften nodig. Ik wist niet precies hoe ik dat moest organiseren omdat de tijdschriften toch wat kosten. Vanwege de situatie met corona kan ik niet zomaar een boekhandel binnen lopen. Bovendien zitten we nu tegen het einde van het jaar en iedereen is met zijn dierbaren bezig. Maar ik dacht van: “Nee heb ik, maar ja kan ik krijgen!” Dus ik besloot te bellen.

Als eerst belde ik debibliotheekaanzet.nlCascade#  in Hendrik-Ido-Ambacht, mijn woonplaats. Ik kreeg een hele vriendelijke mevrouw die erg voortvarend en behulpzaam was. Ze bood mij aan om morgen langs te komen om te kijken of ze wat voor mij kunnen betekenen. Ze adviseerde mij om contact op te nemen met debibliotheekaanzet.nlWalburg#  in Zwijndrecht. Dat deed ik ook en ik kreeg ook een vriendelijke mevrouw aan de lijn en die beloofde ook haar best te doen voor mij.

Als laatst belde ik met de bibliotheek van Rotterdam# Ik dacht van, de GemeenteRotterdam# is de opdrachtgever, laat mij eens proberen om ook daar hulp te krijgen. Zo gezegd en zo gedaan! Ik kreeg ook weer een heel aardige mevrouw aan de lijn. Ik heb haar uitgelegd waarvoor ik de tijdschriften wil gaan gebruiken en ze bood gelijk haar hulp aan en beloofde mij terug te bellen. Inderdaad, ze belde keurig terug in de middag en heeft mij aangeboden om te komen kijken wat ik nodig heb en wat ik zal kunnen gebruiken voor de trainingen!

Mindsetten!

Het klinkt een beetje zweverig voor sommigen, maar de juiste mindset hebben is erg belangrijk. De meeste mensen zijn thuis en ik had niet gedacht dat ik zo spontaan en warm geholpen zou worden! Maar het gaat om het doorzetten en ervoor gaan. Vanzelfsprekend is het niet zo dat alles prima, fantastisch en volmaakt gaat. Nee, de juiste mindset hebben om op de juiste manier in actie te komen. De betrokkenen waren zich ervan bewust dat het gaat om het algemeen belang. Niemand heeft om corona gevraagd, zeker weten onze kinderen niet. En het is onze taak als volwassenen om ze te beschermen!

Ik ben trots op mijn dorp en ook de bibliotheek in Walburg- Zwijndrecht. Dat ze toch spontaan onvoorwaardelijke steun en medewerking hebben getoond. Het gaat om een project in Rotterdam, maar het zijn onze kinderen die een achterstand hebben en het is onze verantwoordelijkheid om die samen aan te pakken en deze kinderen de ondersteuning te geven die ze nodig hebben.

De training

De eerste training in februari op de Thomas More Hogeschool# is bedoeld voor de studenten die in eerste instantie de training voor het PO hebben gevolgd, maar niet geplaatst kunnen worden. Zij krijgen een extra training zodat ze leerlingen in de onderbouw van het VO kunnen helpen met Begrijpend lezen en Woordenschat.

Initiatief

Het initiatief van de gemeenteRotterdam#  vind ik erg goed, omdat leerlingen een extra ondersteuning krijgen op een unieke  en creatieve manier en zodoende leveren we allemaal een bijdrage om een  nawee van corona weg te werken! Ik hoop dat anderen ook geïnspireerd zullen worden en  dat ze vruchtgebruik zullen maken van dit initiatief om ook zo een project te starten. Of dat ze bij elkaar komen om een eenheid te vormen voor   het aanpakken van onder andere de achterstanden bij onze kinderen!

Mindsetten begint bij jezelf! Jij kiest ervoor welke aanpak voor jouw goed voelt en hoe je die wilt gaan inzetten! Bij deze gaat het om het algemeen belang omdat het onze kinderen zijn! Gemeente Rotterdam bedankt!

Een hele mooi afsluitertje voor 2021 en dit geeft veerkracht, inspiratie, motivatie en creativiteit voor 2022! Bovendien wordt het wij-gevoel meer en meer geactiveerd en geïnspireerd!

Deel dit artikel

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets