Laat je de godin in je los? Warrior of the hart

De heilige wond en het hogere doel

Cuchulain was een groot strijder- groter heeft de wereld niet gekend. Hij beschermde zijn clan tegen alle kwade invloeden en tegen vijandige clans. De zegen van de goden rustte op hem. Op den duur kwamen alle clans erachter dat Cuchulain onverslaanbaar was en zo werd Cuchulains clan niet meer aangevallen en er heerste vrede.

Maar Cuchulain had nieuwe uitdagingen nodig en overwinningen om zijn trots te voeden. Zo provoceerde hij steeds weer andere krijgers, die zich vroeg of laat in hun eer voelden aangetast en de uitdaging aangingen- en dan natuurlijk verloren. Cuchulain liet zodoende een spoor van vernederde en verslagen krijgers na en veroorzaakte gaandeweg meer leed dan vreugde.

Dit begon de clan-oudsten van Cuchulains clan te vervelen en na lang beraad besloten ze de goden te vragen de speciale bescherming van Cuchulain weg te nemen. En aldus geschiedde. Bij het volgende gevecht werd Cuchulain gewond. De wond die hij opliep was niet dodelijk, maar had de eigenschap nooit te helen.

Dit leidde tot ondraaglijk lijden, zodanig dat Cuchulain het niet meer uithield onder de mensen en zich terugtrok in een grot. Na jaren van eenzaamheid en inkeer en door diepe dalen van de uiterste wanhoop, gaf hij zich ten slotte over en gaf zijn trots op. Hij kon dat pas doen, toen hij werkelijk in de wond gekeken had en in die diepte van de wond zijn eigen destructieve kant, maar ook zijn eigen schoonheid, kon zien. In diepe verslagenheid wendde hij zich tot de goden en bad om genade. ‘Niet mijn wil maar uw wil geschiede, maar als het uw wil zou zijn deze beproeving van me weg te nemen, zo helpe u mij.’ En zo geschiedde. De lichamelijke wond genas, maar wat bleef, was de herinnering aan en het vermogen tot lijden en mede-lijden. De bitterheid was omgevormd tot compassie.

Cuchulain keerde terug naar zijn clan en werd daar van harte welkom geheten. De rest van zijn levensdagen bracht hij door ten dienste van zijn medemensen. Hij was getransformeerd van krijger tot ‘warrior of the heart, van krijgsheer tot spiritueel leider. Bron: Eric van Praag, Spirituele leiderschap ( pag. 246)

De spirituele leider geeft leiding vanuit de essentie, vanuit de innerlijke bron. Hij staat open voor wat er op hem afkomt en hij accepteert dat hij ook bepaalde dingen niet weet. En hij handelt   vanuit een innerlijke kompas. Maar waar sta jij als leider, docent of leercoach?

De deskundigen
Volgens Eric van Praag (1996) volgt de spirituele leider zijn hart en hij slaat zichzelf en anderen gade zonder oordeel. Ook laat hij zich leiden door de vrouwelijke kracht in zichzelf en in de natuur. Stephen Covey (2010) zegt in zijn boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ dat je als leider win-win kunt denken. Verder kun je eerst begrijpen, dan kan je begrepen worden. Ook kan er sprake zijn van synergie. Tot slot kun je vanuit je kracht leven en anderen inspireren. Marja Wagenaar (2015) zegt dat je als leider de drie n’s kan toepassen: nieuwsgierig, nederig en nuchter. Verder zegt Ton Rijkers (2001) dat het gaat om aandacht geven, luisteren, overleggen, stimuleren, motiveren, inspireren, samenwerken en coachen.

In de vorige alinea heb ik een aantal deskundigen aan het woord gelaten met betrekking tot het onderwerp spirituele leiderschap. In onze hedendaagse maatschappij zijn er verschillende leiders vanuit verschillende disciplines. Maar allen hebben als doel om met hun team succesvol te zijn. Vanuit mijn discipline wil ik succesvol zijn met mijn leerlingen, met mijn sectie en met mijn werkgroep. De bedrijfsleider wil succesvol zijn met zijn team, de directeur wil succesvol zijn met het bedrijf, de school of instelling. Allen willen een hoog rendement halen binnen hun discipline. Maar de vraag is hoe ga je te werk als leider. Hoe wil je je doelen verwezenlijken? Ben je meer van het opleggen of betrek je de groep of het team?

De spirituele leider stelt zich kwetsbaar op en gaat samen met het team aan de slag. Maar er zijn natuurlijk tal van andere vormen van leidinggeven. Bijvoorbeeld: inspirerend, autoritair, praktisch, mensgericht, samenbindend of professioneel leiderschap.

Alle leiderschapsstijlen hebben hun voordelen en nadelen. Een ieder kan voor zichzelf nagaan wat goed uitpakt. Stel je je kwetsbaar op of ga je voor het autoritaire of voor het praktische of professionele? Of kies je voor de gulden middenweg? Of pas je je stijl aan de omstandigheid of situatie?

When people are united with their real power- the power to create what they want to create- they always choose what is highest in humanity. Robert Fritz

Deel dit artikel

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets