Omschrijving Daltonkernwaarden voor Ergenia Clare

Ergenia Clare is een docent die oog en oor heeft voor haar leerlingen, collega’s en de schoolleiding.

Haar communicatie met leerlingen, collega’s en leidinggevenden is prettig en open. Zij gaat graag met anderen in gesprek om ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen. Hierbij is haar insteek  om van elkaar te leren en zich te verbeteren in haar werk. Zij heeft de instelling dat het nadenken van iemand anders je eigen kijk op een onderwerp kan verbeteren.

Zij wil een uitstekende leerkracht zijn voor haar leerlingen en een waardevolle collega die bereid is om anderen te helpen. Ook heeft zij laten zien, op het SDL congres d.d. april 2019,  dat zij in samenwerking met collega’s van het SDL en het basisonderwijs een interessante en motiverende workshop kan geven aan haar collega’s over differentiatie. Hierin is op 3 manieren duidelijk gemaakt hoe je zelf eenvoudig aan de slag kan met differentiëren. Na afloop van deze workshop was er grote waardering bij de deelnemers.

Ergenia, ik begin met de daltonwaarde reflectie omdat ik dit heel sterk vond, toen je besloot het roer om te gooien in je manier van lesgeven. Je was niet tevreden over je eigen lessen omdat je constant strijd moest voeren om de leerlingen te betrekken bij de les. Zij vonden het saai en vervelend om naar de Nederlandse les te komen en zaten vaak al snel te wachtten op de bel. Aan het eind van de dag ging je vaak doodmoe en met een onbevredigend gevoel naar huis. Je conclusie was dat je zo niet verder wilde!

Toen ben je met de leerlingen gaan praten om beter met ze in contact te komen en je hebt vooral heel goed geluisterd naar hen. In de lessen heb je meer van jezelf laten zien en ben je persoonlijke gesprekken gaan voeren met de leerlingen om echt contact te maken. Na enige tijd is de sfeer hierdoor beter geworden in de klas en is er vertrouwen ontstaan. Deze pedagogische aanpak wierp zijn vruchten af, de leerlingen vonden jou een leuker mens en kwamen op den duur graag naar je les.

Ook didactisch heb je de lessen sterk verbeterd. Je bent begonnen in de les om leerlingen zelfstandiger te laten werken. Je hebt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe aanpak. Differentiëren en Dalton staan hierin centraal. De leerlingen kunnen volgens jouw nieuwe  aanpak op eigen tempo en niveau werken. Een deel van de leerlingen die meer ondersteuning nodig hadden werkten in de klas bij jou, de anderen die meer zelfstandig konden werken werkten op het leerplein. Alle leerlingen waren gemotiveerd aan het werk. Het is je gelukt om op eigen kracht een leerklimaat te realiseren dat past bij de vmbo leerlingen. Waarin zij zich veilig en gekend voelen.

Ergenia is een docent met lef, zij geeft haar leerlingen vrijheid en verantwoordelijkheid. In haar lessen geeft zij gedifferentieerd les, de leerlingen zijn hierdoor gemotiveerd, er is rust in de klas en er is een band tussen de leerkracht en de leerlingen. Bovendien gaan leerlingen serieuzer aan de slag, omdat ze medeverantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. Een deel van de leerlingen krijgt het vertrouwen om buiten het lokaal te werken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Zij weten waaraan zij moeten werken en bepalen zelf wanneer zij een toets kunnen maken. Kortom de leerlingen kunnen in de lessen van Ergenia het beste uit zichzelf halen.

Samenwerken is Ergenia op het lijf geschreven. Zij heeft een periode gehad waarin zij onzeker was en vaak dacht dat haar collega’s beter waren in hun werk dan zij. Tegelijkertijd met haar ommezwaai is zij zekerder geworden van zichzelf en is zij ook meer zaken gaan delen met haar collega’s. Haar persoonlijke ontwikkeling/groei versterkte zich en daardoor nam haar zelfvertrouwen sterk toe.  Enthousiast en trots was zij op haar leeropbrengsten. Voor het congres van d.d. april 2019 heeft zij, ter voorbereiding van de workshop differentiatie samengewerkt met docenten van de andere locaties en met een docent van het basisonderwijs. Deze docenten hadden nog niet eerder met elkaar kennis gemaakt. In het overleg viel op dat Ergenia heel goed luisterde om te begrijpen wat door anderen naar voren werd gebracht. Ergenia stelde zich samenwerkend op om te komen tot een gezamenlijk inzicht. Haar inbreng was waardevol. Zij was open en uitnodigend naar de andere collega’s. Deze samenwerking verliep soepel mede door de inbreng van Ergenia.

Ook met haar leerlingen werkt Ergenia goed samen. Zij schept een veilige leef en leer omgeving in de klas waarin leerlingen op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken aan opdrachten, onderzoek doen, elkaar helpen.

Zelfstandig heeft Ergenia haar eigen route bepaald met betrekking tot haar persoonlijke ontwikkeling, haar pedagogische – en  didactische aanpak. Zij is een doorzetter en gaat op haar doel af. In haar lessen zijn de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Met begeleiding van hun docent en door haar gedifferentieerde aanpak kunnen de leerlingen zelfstandig  hun eigen route bepalen en hun eigen besluiten nemen. Zij bepalen hun eigen planning en besluiten zelf wanneer zij hun toets kunnen maken.  Een belangrijke competentie voor hun toekomst.

Effectiviteit

Van het stilzit en luisteronderwijs heeft Ergenia afscheid genomen. Zij geeft onderwijs op maat. In haar lessen weten de leerlingen waaraan zij moeten werken en hebben ze de verantwoordelijkheid in handen voor hun eigen leerproces.  Zij zijn doelgericht aan het werk. De effectiviteit van deze manier van werken komt tot uiting in betere leeropbrengsten en motivatie van de leerlingen. De leerlingen oefenen met plannen, verantwoordelijkheid nemen en kunnen hun werk in vrijheid uitvoeren.

Zelf heeft Ergenia haar eigen route bepaald om gedifferentieerd te gaan werken. Zij heeft haar eigen  leerproces doorlopen samen met haar leerlingen, door o.a. voortdurend te reflecteren met hen. Vervolgens wist zij waar haar leerlingen tegenaan liepen en kon de leerstof, de planning of opdracht bijgesteld worden. Ergenia is mede door deze manier van werken expert geworden in gedifferentieerd werken. Haar collega’s kunnen veel leren van hetgeen zij ontwikkeld heeft. Zij is een voorbeeld voor hen. In haar lessen lukt het haar de leerlingen effectiever te laten werken. Ergenia bereidt de leerlingen voor op hun toekomst door oefening van de verschillende vaardigheden zoals zelfstandigheid, verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk en werken in vrijheid.

Deel dit artikel

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets