Beschreven op 10-6-2021

De opvoeder, de pedagoog en de didactische vakvrouw
Ergenia is erg betrokken bij de leerlingen. Toen zijn startte op het Vakcollege was de afstand tussen haar en de leerlingen erg groot. De leerlingen deden niet wat er gevraagd werd, dit bleek niet te werken en Ergenia liep hier in het begin erg tegen aan. Contact maken en betrokken zijn bij leerlingen.

Door veel te investeren in het contact met de leerlingen en te kijken waar de behoeftes van de leerlingen liggen is de afstand tussen Ergenia veel kleiner geworden. Dit heeft in het begin veel tijd gekost, maar het heeft Ergenia wel gebracht waar ze wilde zijn. De leerlingen nemen nu zelfstandigheid, accepteren de leiding van Ergenia en er heerst hierdoor een prima leerklimaat in de klas.

Leerlingen die zelfstandig willen en kunnen werken doen dat, leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning krijgen dit. Iedere leerlingen kan zich op zijn/haar manier ontwikkelen binnen de gestelde kaders.

De organisator van leerprocessen
Er zijn voor de leerlingen duidelijke overzichten van wat er in de periode van hen verwacht wordt. Ze kunnen hier zelf een planning in maken en hebben ook invloed op waar ze mee bezig willen zijn. Vereiste is hierbij natuurlijk wel dat al het werk in de gestelde periode af is.

De leerlingen wordt op deze manier gestimuleerd om zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen qua gemaakt werk, maar ook qua planning.

De teamspeler
Het samenwerken met collega’s is een punt waar voor Ergenia nog winst te behalen valt. Door meer en open te communiceren waar ze mee bezig is kan ze de collega’s van haar sectie en van buiten haar sectie meer meenemen in haar bevlogenheid en haar ideeën.

Binnen de sectie (en soms ook daar buiten) is in het verleden meermaals wrijving geweest tussen Ergenia en een collega. De schuld hiervan hoeft niet perse alleen bij Ergenia te worden gelegd maar zij had hier vaak wel een aandeel in. Ergenia is zich steeds meer bewust  gaan worden van haar rol, waardoor zij hier ook aan is gaan werken.

Ik kan hierbij alleen oordelen tot en met het schooljaar 2019-2020. Over het schooljaar 2020-2021 kan ik niet oordelen.

De relatiemakelaar
Ergenia communiceren regelmatig met ouders zowel als mentor, maar ook als vakdocent als er vragen vanuit ouders liggen omtrent hun zoon/dochter.

Als er zich conflicten hierin voordoen, omdat een leerling bijvoorbeeld iets anders vindt dan dat Ergenia stelt denkt zij altijd oplossingsgericht mee. Zij staat altijd open voor een gesprek, soms met een teamleider erbij.

De lerende professional
Door veel op zichzelf te reflecteren en te kijken wat kan ik anders/beter doen heeft Ergenia zich sterk ontwikkeld. Waar ze in het begin tegen een muur op liep bij de leerlingen is ze niet naar de leerlingen gaan wijzen, maar heeft ze ook kritisch naar zichzelf gekeken. Doordat ze dit is blijven doen is ze zich hier ook in blijven ontwikkelen.

De onderwijsontwikkelaar
Door bijvoorbeeld het PTA aan te passen heeft Ergenia ook ruimte gecreëerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is ruimte voor de leerlingen om zich te ontwikkelen waar voor hen de behoefte ligt, natuurlijk ook binnen de kaders die er gesteld zijn. Dit geldt ook voor de inbreng van de planningen.

Het zou een mooie/goede ontwikkeling als Ergenia op een bredere basis binnen de school kan gaan integreren, Dan alleen haar eigen les/sectie.

Dalton
Zoals in de eerder beschreven onderdelen is Dalton heel goed zichtbaar binnen de lessen van Ergenia. Alle Daltonpijlers komen hier duidelijk in naar voren en waar nodig wordt hier ook in gevarieerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijheid aan gebondenheid, deze hoeft niet voor iedere leerling hetzelfde te zijn en is dat dan ook niet.

Deel dit artikel

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets